Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz eşit mi oransal mı?

Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz eşit mi oransal mı? Piyasalar oldukça hareketli bir yıl olan 2021, birçok ‘ilk’e de şahitlik ediyor. Hiç kuşkusuz 2021 yılının ‘ilk’leri arasında birinci sırada halka arzlar geliyor. Türkiye’de 2020’de toplam 1,12 milyar TL büyüklüğünde sekiz halka arz gerçekleşirken, 2021 Ocak-Ekim’i kapsayan 10 aylık süreçte 41 şirketin halka açılma süreci başarıyla tamamlandı. İşte Çavuşoğlu Demir Çelik halka arzı...

haber Merkezi
haber Merkezi Tüm Haberleri

Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz eşit mi oransal mı? Piyasaların daha önce hiç görülmemiş bir hızda ve sayıda halka arza sahne olduğu 2021, şimdiden kayıtlara ‘Borsa İstanbul (BİST) tarihinde en çok halka arz yaşanan yıl’ olarak geçmiş durumda. İstanbul (BİST) tarihinde en çok halka arz yaşanan yıl’ olarak geçmiş durumda. Kasım ortası itibarıyla borsaya 46 yeni şirket geldi. 22 şirket daha halka arza sürecini başlattı.

Çavuşoğlu Demir Çelik halka arz ne zaman, hangi bankalarda?

Borsaya yeni bir halka arz başvurusu daha yapıldı. Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm Sanayi AŞ halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

Halka arz için Ahlatçı Yatırım’ın önderlik yaptığı şirkette detaylarda belli olmaya başladı. Şirketin satışa sunulacak pay adedi, hisse satış fiyatı ve halka arz sonrası taahhütleri ortaya çıktı. İşte Çavuşoğlu Demir Çelik AŞ halka arz detayları.

Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen halka arz taslak izahnamesinde şirketin sermaye artışı bedelli ve arz ederek yapacağı ifade edildi. Şirket sermayesinin 7.500.000 TL’den 11.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 4.000.000 TL ve mevcut ortak Ali OĞUZÖNDER’in sahip olduğu 1.740.000 TL olmak üzere toplam 5.740.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için başvuru yapıldı. Mevcut payların satışının ardından bir yıl boyunca birincil piyasada oluşan fiyatın yüzde 25 fazlası olduğu sürece 1.435.000 nominal değerli payın satışa hazır halde bekletilerek istenildiğinde Borsa İstanbul ikincil piyasada satışa sunulması için de onay istendi.
Çavuşoğlu Demir Çelik Aş’in borsa kodu #CAVDC olarak belirlendi. Şirket kasım ayında SPK’ya halka arz başvurusu yaptı ancak kurul henüz başvuruyu sonuçlandırmadı. Sabit Fiyat ve eşit dağıtım gerçekleştirilmesi beklenen işlemde CVDC hisse başı fiyatı 9,54 olarak belirlendi ancak henüz ona alınmadı. Bireysel yatırımcıya satışların yapılması beklenirken yurt dışı ya da içerde kurumsal satış yapılmayacak.

Halka Açılma Sonucunda Elde Edilecek Fonların, Planlanan Kullanım Alanları

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi
2021 yılı itibariyle daha geniş uygulanmaya başlaması beklenen Covid-19’a karşı aşı uygulamalarıyla birlikte ekonomik faaliyette toparlanmanın, ertelenmiş talebin de devreye girmesiyle artış göstereceği beklenmektedir. Salgın etkisinden kurtulan Çin’deki ekonomik faaliyetin güç kazandığı ortamda demir-çelik gibi ürünlere olan talepte 2021 yılında artışların olması beklenmekte ve bu bağlamda hurda materyallere olan talebin de özellikle büyük ölçekli üretim yapan müşterilerimiz tarafından artacağı düşünülmektedir. Şirket, bu açıdan 2021 yılında artmasını beklediği talep artışına bağlı olarak yıla güçlü bir işletme sermayesiyle başlamayı hedeflemiştir. Bu bağlamda Şirket’in yeni yatırımların finansmanıyla birlikte üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle hammadde finansmanı, satış finansmanı, hurda tedariki alanlarında ve ayrıca işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda dış kaynak kullanımını daha düşük düzeyde tutabilmek hedefiyle kullanılmak üzere halka arz gelirinin %50’sinin işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Yeni Yatırımlar
Şirket’in üretim kapasitesinin yükseltilmesi, hizmet verdiği/vereceği yeni sektörlere daha etkin hurda materyalleri sağlayabilmesi ve bunun için yeni teknolojileri kullanabilmesi amacıyla halka arz gelirinin %25’inin yeni makine, ekipman, teçhizat, kesme makinaları vb. yatırımlar amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak hurdaya çıkmış otomobillerin geri dönüşüm amacıyla sıkıştırılması, kesilmesi, parçalanması ve ayrıştırılması işlemlerini yapabilen bir makine alınması planlanmaktadır. Buna ek olarak kentsel dönüşüme girmiş binalar ya deprem nedeniyle hasar görmüş binaların yıkımları sonucu oluşan yıkıntıları alıp parçalayan beton, demir gibi parçaları birbirinden ayrıştıran makine alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımlarla birlikte Şirket, hurda geri dönüşümünde faaliyet alanını genişletme şansına ve bunun sonucunda da operasyonel etkinliğini, cirosunu ve karlılığını artırma imkânına ulaşacaktır. Mevcut uluslararası otomotiv geri dönüşüm endüstrisi yaklaşık 75 yıldır faaliyet göstermekte olup çoğu oto geri dönüşümcüsü küçük işletmelerdir. Otomotiv geri dönüşümcüleri müşterilerine, yeni otomobil parçalarından %20 ila %80 daha düşük maliyetli kaliteli otomobil parçaları tedarik etmektedir. Her yıl, önemsiz araçlardan 14 milyon tondan fazla geri dönüştürülmüş çelik elde edilmektedir. Ortalama olarak, bir otomobilin gövdesinin yaklaşık% 25'i geri dönüştürülmüş çelikten yapılmıştır. Her yıl, dünyanın dört bir yanından ömrünün sonuna ulaşan yaklaşık 27 milyon araba geri dönüşüm için geri kazanılmaktadır. Bir aracın sadece %80'i geri dönüştürülürken Avrupa'da bir otomobilin %75'i geri dönüştürülmektedir. Bir 12 aracın alüminyumunun yaklaşık % 90'ı geri kazanılır ve araba akülerinin yaklaşık % 98 ile % 99'u geri dönüştürülebilir durumdadır. Küresel otomobil geri dönüşüm pazarının 2025 yılına kadar 221 milyar Avro’ya ulaşma beklentisi ve yukarıda bahsedilen tüm rakamlar, dünya çapında araç geri dönüşüm endüstrisinin canlı ve girişimci bir iş fırsatı olduğunu göstermektedir. Geri dönüşümde kullanılan araba parçaları arasında en büyük yer araba aksamını oluşturan metallerdir. Buradan elde edilen hurda metalleri yine sektöre hammadde ihtiyacının karşılanması şeklinde geri dönecektir. Hasar görmüş ve artık kullanılmayan arabaların alüminyum jantları, kapı kolları, çamurlukları ve bunlar gibi diğer tüm metal kısımlar dönüşüm tesislerinde, üretimde kullanılmak üzere işlenerek geri dönüşüme katılırlar. Diğer geri dönüşüme giren parçalar ise lastikler, motor yağı, akü, yağ filtreleri, ön cam, paspaslar, plastik aksamlardır. Bu açılardan bakıldığında bu alana yapacağımız yatırım, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektöre görece ucuz hammadde kaynağı olarak geri dönecekken bir yandan da doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin engellemesi adına geri dönüşümün önemini ortaya koyacaktır. Özellikle kentsel dönüşüme girmiş binalar ya deprem nedeniyle hasar görmüş binaların yıkımları sonucu oluşan yıkıntıları alıp parçalayan beton, demir gibi parçaları birbirinden ayrıştıran diğer yeni makine alımı ile bu alandan elde edilecek her türlü hurda materyal de sektörde bu hurda materyallere ihtiyaç duyan işletmelere görece ucuz hammadde kaynağı olarak girecektir. Şirket ise bu yeni yatırımlar ile hurda geri dönüşümünde faaliyet alanını genişletme şansına ve bunun sonucunda da operasyonel etkinliğini artırma imkânına, kapasitesine ulaşacaktır. 3. Finansal Borçların Ödenmesi Şirket’in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere halka arz gelirinin %25’inin finansal borçların ödenmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay tebliğinin 8.maddesinin altıncı fıkrası ile 9.maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, İhraççı’nın sermayesinde 10% ve üzeri pay sahibi olan ortak ile pay sahipliği oranına bakılmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran Ali OĞUZÖNDER tarafından sahip olduğu payları (halka arz edilenler hariç) 33 şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle ve izahnamenin KAP’ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile hiçbir şekilde Borsa’da satamayacak, bu payların Borsa’da satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunamayacak, Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirecektir.

Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler
Şirketi halka arz eden aracı kurum Ahlatçı Yatırım satışa çıkarılacak tüm payların talep toplama sonrasında satın alma garantisi verdi. Şirket izahnamesinde yer alan ifadelere göre İhraççı’nın halka arz edilecek payları ile mevcut ortakların sahip olduğu paylardan halka arz edilecek kısmının satışı, Yetkili Kuruluş olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., satılamayan tüm payları alma taahhüdünde bulunmuştur. SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 5.maddesinin yedinci ve sekizinci fıkrası ve kurulun SPK.128.11 (27.11.2015 tarih ve 32/1494 s.k.) sayılı ilke kararına göre; halka arzda satılamayan payların Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bakiyeyi yüklenim kapsamında alınması ya da birincil piyasada halka arz işlemi süresince Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin portföye pay satın alınması halinde, Pay Tebliği’nin 5.maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında söz konusu payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satılmayacağına, bu payları halka arz fiyatının altında Borsa’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağına, payların borsa dışında satılması halinde Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağına dair Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından 18.11.2020 tarihli taahhütname verilmiştir

07 Ara 2021 - 16:48 - Halka Arzlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Popüler Ekonomi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Popüler Ekonomi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Popüler Ekonomi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Popüler Ekonomi değil haberi geçen ajanstır.